|

کلمات فیلتر

  • یوسف‌آباد

منطقه

مارکت اندروید ایرانی پلازا - دانلود بازی و برنامه جدید

انجمن های تخصصی موبایل بیاتوگوشی

انجمن های بحث و گفت و گو گپز ، اجتماعی شوید

رستوران ها در یوسف‌آباد

4.30769
سبک غذا : ایرانی
سطح قیمت : بالا
یوسف آباد خیابان جهان آرا- انتهای خیابان 51 سمت راست
4.5
سبک غذا : ایرانی
سطح قیمت : بالا
ضلع شمالغرب پارک ساعی، رستوران سنتی حوض خانه
3.666665
سبک غذا : ایرانی
سطح قیمت : متوسط
یوسف آباد، جنب سینما گلریز
4.466665
سطح قیمت : متوسط
یوسف آباد- پایین تراز فتحی شقاقی پلاک 60
4
سطح قیمت : متوسط
یوسف آباد، خیابان شهید مهرام نبش 32
4.25
سطح قیمت : متوسط
یوسف آباد نبش 64
4
سطح قیمت : اقتصادی
یوسف آباد بین کوچه 25 و 27
2
سطح قیمت : اقتصادی
یوسف آباد، جنب سینما گلریز