|

مجموعه ورزشی

تهران ، اتوبان بسیج - اتوبان محلاتی - بلوار ابوذر - پل سوم - تقاطع محلاتی و ابوذر
پاسداران - بالاتر از مرکز خرید پاسداران - مجموعه فرهنگی ورزشی شهید چمران
خیابان شهیدباهنر خیابان شهیدامیدوار
شمیران، میدان درکه، خیابان درکه
تهران بزرگ راه شهید چمران - انتهای خیابان ولنجک - مجموعه تله کابین توچال
تهران، جاده لشگرک، زردبند، فشم