|

شیرینی فروشی

تهران-ميدان رسالت-خ هنگام-خ دانشگاه
تجریش - خیابان شهرداری
شیرینی فروشی
خیابان ولیعصر-خیابان دمشق-پ.26
تهران-ميدان آزادي-خيابان معراج-سازمان نقشه برداري كشور
تهران–خانی آباد نو-بزرگراه شهید تندگویان-میثاق جنوبی-خیابان دانشکده(61 شرقی)
تهران-خيابان انقلاب-بعد از تقاطع ولي عصر «عج»-خيابان خارك