|

سالن تئاتر

3
سالن تئاتر
چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو
0
سالن تئاتر
چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو
4.5
سالن تئاتر
چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو
4
سالن تئاتر
چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو
0
سالن تئاتر
چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو
0
سالن تئاتر
چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو
5
سالن تئاتر
چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو
3.25
سالن تئاتر
خیابان دكتر شریعتى ، بالاتر از آیت الله صدر
4
سالن تئاتر
تقاطع حافظ و سمیه، روبروى دانشگاه امیر كبیر، حوزه هنرى سازمان تبلیغات هنرى اسلامى
0
سالن تئاتر
خیابان انقلاب ، نبش بهار