|

مارکت اندروید ایرانی پلازا - دانلود بازی و برنامه جدید

 

انجمن های بحث و گفت و گو گپز ، اجتماعی شوید
دانشگاه تهران-دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

امتیاز (6) :
 
این مورد را در گوگل محبوب کنید

برای اولین بار رشته تربیت بدنی در  سال 1345 در دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران در قالب گروه تربیت بدنی تشكیل گردید. در سال های 1347 و 1348 طی دو دوره 35 دانشجو پسر و 15 دانشجو دختر پذیرش شده و مشغول بتحصیل شدند. این گروه پس از حدود 13 سال عدم  ذیرش دانشجو مجدداً در سال های 1360 تا 1367 اقدام به پذیرش تعداد محدودی دانشجو در مقاطع كارشناسی و یك دوره در مقطع كارشناسی ارشد نمود.
در سال 1367با ادغام هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشكده علوم تربیتی و اعضاء هیئت علمی و كارشناسان امور تربیت بدنی دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران شكل گرفت.

تهران - ميدان انقلاب - خيابان كارگر شمالي
02188009990نظر خود را بیان کنید