|

مارکت اندروید ایرانی پلازا - دانلود بازی و برنامه جدید

 

انجمن های بحث و گفت و گو گپز ، اجتماعی شوید




بیمارستان شهید مطهری (سوختگی)

امتیاز (1) :
 
این مورد را در گوگل محبوب کنید

مركزآموزشي و درماني شهيد مطهري درسال 1352 تحت عنوان بيمارستان سوانح وسوختگي توسط جمعيت آسيب ديدگان ازسوختگي بعنوان اولين مركزاصلي وتخصصي ارائه دهنده خدمات درماني به بيماران سوخته شروع به فعاليت نمود. اين مركزدرحال حاضربعنوان يكي ازمراكزآموزشي ، درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران با بهره گيري ازوجود اساتيد فوق تخصص رشته جراحي پلاستيك وترميمي ومتخصصين جراحي عمومي وسايركادرآموزشي ورزيده علاوه برانجام اموردرماني نسبت به ارائه آموزش دروس جراحيهاي سوختگي وترميمي به دانشجويان ، رزيدنتهاي تخصصي جراحي عمومي ؛دانشجويان پرستاري وپرستاران بيمارستانهاي مختلف ازسراسركشوركه به منظورفراگيري مباحث يادشده به اين مركزمراجعه مي نمايند، فعاليت دارد. اين بيمارستان داراي يكصدو بيست  تخت فعال وبخشهاي مختلفي است كه باتوجه به وضعيت خاص بيماران سوختگي ، وبراساس نوع ودرجه آن درهريك ازبخشهاي مربوطه بستري وتحت درمان قرارميگيرند.

خيابان وليعصر(عج) - بالاتر از ميدان ونك - خيابان رشيد ياسمي
88770031







نظر خود را بیان کنید